Prosjektkoordinator


Vi kan hjelpe deg i gjennom prosjektet du ønsker å gjennomføre, helt fra planleggingsfasen og frem til ferdigstilling og ferdigbefaring.

Har du planer om å lage et tilbygg, påbygg eller nybygg så kan vi være din høyre hånd gjennom hele prosjektet. Ta kontakt for mer info.