Byggelånsoppfølging


Hva er byggelånskontroll? 

Banker forlanger ofte en ekstern byggelånskontroll i forbindelse med byggelån(kortsiktig lån). Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.

Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå “overbelastning” av byggelånskontoen og at det ikke faktureres for mer enn det som til enhver tid er tilført av verdier på byggeplassen.

Hvordan foregår byggelånsoppfølging?

Vi befarer byggeplassen ved behov og stiller i byggemøter for å sikre at fremdriften i prosjektet går i takt med belastning av byggelånet.

Dokumenter 

I forbindelse med byggelånskontroll trenger vi kontraktsdokumenter, betalingsplan, tegninger, budsjett og fremdriftsplan.