Skade og Reklamasjon


Skade og reklamasjonstakst benyttes ved feil eller skader på bygning, ofte i forbindelse med forsikringssak.